PHP Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken, bir değeri temsil eden bir sembol veya addır. Bir çok programlama dilinde bu veri tipleri bulunur .


Değişken, bir değeri temsil eden bir sembol veya addır. Değişkenler, sayısal değerler, karakterler, karakter dizileri veya bellek adresleri gibi değerleri programın herhangi bir yerinde kullanılabilecekleri saklamak için kullanılır.

Değişken Nasıl Oluşturulur?

Geçerli bir değişken ismi bir harf (AZ, az) veya alt çizgi (_) ile başlar, ardından herhangi bir sayıda harf, sayı veya alt çizgi bulunur.

Bir değişken adı birden fazla kelimeden oluşuyorsa, alt çizgi ile ayrılabilir (örneğin, $denemedegisken yerine $deneme_degisken).

‘$’ atanamayan özel bir değişkendir.

Şimdide Belli Başlı Veri Tiplerini Öğrenelim ve Değişken Tanımlayalım

Bir çok programlama dilinde bu veri tipleri bulunur ve adları aynı gibidir. Kısaca belli başlı veri tiplerimizden bahsedelim.

  • string(alfanümerik): string, metin veya yazı türünü ifade eder.
  • integer(tam sayı): Kısaltması int ‘dir ve tam sayıları ifade eder.
  • float(ondalık sayı): Tam sayı olmayan ondalık sayıları ifade eder.
  • bool(mantıksal): Mantıksal türdür. true veya false ‘u yani doğrudur veya yanlıştırı ifade eder.
  • null(boş):  null, kendisine herhangi bir şey atanmamış demektir.
  • array(dizi): array’a ilerki dersler daha ayrıntılı anlatağız ama basitçe bir kümeyi ifade eder diyebiliriz.
  • object(nesne): Objelere, nesne yönelimli programlama derslerimizde ayrıntılı bir şekilde değineceğiz fakat basitçe sınıfları, objeleri ifade eder.
  • resource(kaynak): resource, harici bir özkaynağa bir gönderim içeren özel bir veri tipidir.
  • callable(geri çağırılabilirler): Bu veri tipi geri çağrılabilir fonksiyonları ifade eder. İleride bu veri tipinede ayrıntılı biçimde değineceğiz.

Artık veri tiplerini öğrendiğimize göre değişken tanımlamaya geçebiliriz.

Değişkenler

$website = "siberci.com"; // Tip: string
$numbers = 12345; // Tip: integer
$floatNumbers = 123.45; // Tip: float
$isCool = true; // Tip: bool
$password = null; // Tip: null

Değişkenlerimizi Ekrana Yazdıralım

Burada önceki dersde kurduğumuz WAMP’ı kullanacağız. wamp64\www içini açın ve ordaki tüm dosyaları silin ardından degiskenler.php adında bir dosya oluşturun. Ve kodlarımızı o dosyanın içine aşağıdaki gibi yazmaya başlayalım.

<?php
 
$site = "siberci.com";
 
echo $site;

//Çıktı: siberci.com

?>

Ardından http://localhost/degiskenler.php herhangi bir tarayıcıdan adresine girip çıktımıza bakalım.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0
Mehmet COŞKUN

Software Engineer

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir