PHP Değişkenler İle İşlemler

PHP‘de değişkenleri birleştirmek için nokta (.) işareti kullanılır.Örnekde $firstname değişkeni ile $lastname değişkenini birleştirip bir de sonuna string değer ekledik.


İşinize Yarayacak Değişken İşlemleri

1) Ayrı değişkenleri bir araya getirmek (Combining)

$firstname = "siberci";
$lastname = ".com";
 
echo $firstname . $lastname . " - PHP Dersleri";

PHP‘de değişkenleri birleştirmek için nokta (.) işareti kullanılır. Yukarıdaki örnekde $firstname değişkeni ile $lastname değişkenini birleştirip bir de sonuna string değer ekledik. Kodumuzu çalıştırdığımızda çıktısı “siberci.com – PHP Dersleri” olacaktır.

2) Belirtilen herhangi bir değişkenin değerini değiştirme

$firstname = "siberci";
$lastname = ".com";
 
$firstname = $firstname . $lastname;

echo $firstname;

Burada da az önce öğrendiğimiz noktayı kullandık. $name değişkeni eskiden “siberci” idi şimdi ise “siberci.com” olacaktır. Kodu çalıştırdığımız zaman ekranda “siberci.com” yazacaktır.

3) Değişkenin Değerini Değişken Adı Yapma

$name = "siberci";
$$name = ".com";
 
echo $name . $siberci;

Yukarıdaki örnekde $name değişkenin değerini yeni bir değişken olarak atadık.  $name bize “siberci” değeri  vereceğinden $$name, $siberci= “.com” anlamına gelecektir. Kodumuzu çalıştırdığımız zaman kodun çıktısı “siberci.com” olacaktır.

$name = "siberci.com";
$user = 100;
$money = 4.5;
 
echo gettype($name)  . " - " . gettype($user) . " - " . gettype($money);

Yukarıdaki örneğimizde gettype() fonksiyonunu kullanarak değişkenlerimizin veri tiplerini ekrana yazdırdık. Fonksiyonlarada bir dahaki derslerimizde daha ayrıntılı değineceğim ama basitçe fonksiyonlar bazı işlemleri yerine getirmek için kullanılır. Kodumuzu çalıştırdığımız zaman ekrandaki çıktımız  “string – integer – double” olucaktır. Daha farklı şekillerdede veri tipi kontrolü yaparız fakat bunu daha ilerideki derslerde öğreneceksiniz.

5) Değişkenlerin Veri Tipini Değiştirmek

$userCount = 100;
$dataType = "string"; // Buraya veri tipi yazdık
 
settype($userCount, $dataType);
 
echo gettype($userCount);

Yukarıdaki örnekde $userCount adında integer bir değişken tanımladık. Ondan sonra $dataType yani veri tipi adında bir değişken belirledik ve settype() fonksiyonunu kullandık. Fonksiyonun birinci parametresine $userCount değişkenini, ikinci parametresine ise $dataType değişkenini girdik. $dataType değişkenimiz string olarak belirlediğimiz için ekrana string yazdıracaktır. Yani integer tipindeki değişkenimizi string yapmış olduk. Eğer $dataType değişkenini “array”, “object” gibi değerler verseydik kodumuz hata verirdi. Çünkü integer bir değer array, object, resource gibi değerlere dönüşemez.

6) Değişkeni Yok Etmek

$name = "siberci.com";
unset($name);

Yukarıdaki örnek de $name değişkenine değer verdiğimiz yerde değişken “siberci.com” değerini alır. unset() fonksiyonunu çalıştırdığımız satırda ise değişken artık yok olur. Eğer ekrana yazdırmaya çalışırsınız PHP size “Notice: Undefined variable: name in /in/d5gM5 on line 2” diye bir hata atar ve sonucunda kodunuz çalışmaz.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0
Mehmet COŞKUN

Software Engineer

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir